Gladnyheter fra Polen

Femti nye medlemmer på to år og et stort engasjement for lokalsamfunnet. Dette er oppmuntrende nyheter fra Polen.

Misjonskirken i Polen er et nokså lite fellesskap, med rundt 2000 medlemmer fordelt utover landet. Vi støtter arbeidet og engasjementet som drives, med utgangspunkt i byen Lublin og misjonskirken der. 

Uvanlig stor vekst
Pastor Jacek Duda har sendt oss en svært oppmuntrende e-post. Han deler gladelig om vekst og flere initiativ som menigheten har startet den siste tiden. Jacek takker også for all forbønn, og sier det betyr mye å ha et større fellesskap i Norge å stå sammen med.  

Lublin er en viktig universitetsby som ligger sørøst for hovedstaden Warszawa. På to år har menigheten her vokst med 50 nye medlemmer. Bare siden januar har 30 nye mennesker kommet til. Dette er ganske uvanlig i et sterkt katolsk-preget land som Polen. 

Fengselsbesøk og misjon
Det er mye fokus på evangelisering i vår polske søsterkirke. Jacek forteller at koret deres er godt i gang med å øve inn nye sanger, som skal brukes til evangelisering i regionen rundt byen nå i julehøytiden. En gruppe fra menigheten har også nylig besøkt innsatte ved tre ulike fengsler, og det planlegges misjonstur over grensa til Ukraina. Der skal de besøke kontaktmenigheter og ukrainske flyktninger, som har en vanskelig situasjon grunnet konflikten med Russland.

Det kommer stadig flere internasjonale studenter, immigranter og flyktninger til Lublin. Menigheten ønsker å være et relevant og godt fellesskap for mennesker som er nye i byen. Derfor har de nå startet engelske gudstjenester hver lørdag!


Byvandring i Lublin. Foto: Eilif Tveit.

 

INGRESSFOTO: Pastor Jacek og hans kone Iza. Foto: Eilif Tveit.

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her