Planter på inspirasjonstur

I november dro Misjonsforbundets flotte bukett med menighetsplantere til USA for å besøke ulike menigheter, under overskriften ”Gå ut og gjør disipler”.

Å starte menighet er et krevende prosjekt som påvirker hele familien og tar mye energi og oppmerksomhet. Det opplevdes verdifullt for planterne å dra på tur sammen og få inspirasjon til å fortsette arbeidet, og ikke minst kjenne at man ikke står alene.

Samarbeidsmenighet
Salem Church på Staten Island i New York var vertskapet for reisefølget. Menigheten har tett tilknytting til Follow, Misjonsforbundets planteprosjekt på Follo i Akershus. Salem Church har de siste årene støttet planten blant annet ved å sende over team som har hjulpet til med oppussing av lokaler og arrangere sport og musikkleir for barna i nabolaget på Follo.

Fra lovsangen under søndagsgudsjenesten i Salem Church, vertsmenigheten som har sterk tilknytning til Norge.

I tillegg til ulike menighetsbesøk, var det satt av tid til refleksjoner og gruppesamtaler, rundt opplevelsene fra menighetsbesøkene og disippellivet i sin menighet.

- Å bygge menighet er et maraton, ikke et race, uttalte Peter Ahn, pastor i Metro Community Church i New Jersey, en av menighetene som fikk besøk av gjengen fra Norge.

Ahn plantet denne menigheten for 11 år siden og har et stort fokus på nettopp disippelliv. Han stilte selv opp for å fortelle om sin erfaring med disippelliv i menighetsbygging. Han gav menighetsplanterne  mye å tenke på, med aktuelle og utfordrende tanker om balansen mellom familieliv og menighetsbygging, emosjonell modenhet og om hans tilnærming til disippelgjøring.

Peter Ahn i Metro Community Church Foto: Kristoffer Bardøl Vikebak

Disippelgjøre i hverdagen
- Hvis dine folk (de du skal disippelgjøre) hadde levd slik du gjør, hadde de da blitt disippelgjort? Hvis nei, må man fortsette å arbeide med eget liv. Hvis ja, kan man bare si: Se på meg, gjør som meg, mente Ahn.

Selv la han vekt på å slippe mennesker tett inn i livet sitt, ved å dele åpent med menigheten både sine opp- og nedturer i livet, men også ved å invitere mennesker inn i hjemmet sitt for å observere hvordan han takler utfordringene i hverdagen. Selv om man må se på sitt eget liv, om det er helliggjørende og verdt å følge for andre, betyr det ikke at man må være ”perfekt” for å disippelgjøre andre.

Søndagen var det menightsmaraton og Kristoffer Bardøl Vikebak, Torben Joswig, Vetle Leksbø, Karl Johan Skårbrevik, Bente Sandtorp tar seg en velfortjent pust i bakken på vei til ny gudstjeneste.

- Hellighet handler om å la Gud være aktiv i våre liv. Det handler om å være transparente, ikke om hva vi skal gjøre eller ikke gjøre, mente Ahn.

Planteprosjekter
Disippelliv, menighetsplanting og menighetsutvikling er tre av Misjonsforbundets fem hovedsatsningsområder i Vekst 2020- perioden. Et mål for turen var å utruste menneskene som jobber med menighetsplanting og gi dem mulighet for å få ny inspirasjon og nye tanker i arbeidet.

Espen Øvergård fra Follow var på Manhatten da terroren rammet i 2001, og delte med reisefølge hans opplevelser den dagen. 

En av erfaringene som ble tatt med hjem til Norge, er at det er mange veier til målet. Man så hvordan de ulike menighetene hadde funnet sitt eget uttrykk og tilnærming til disippelliv, og opplevde at menigheten vokste. En annen tilbakemelding var at man ble berørt av hvordan menighetene på en naturlig måte klarte å favne en rekke nasjonaliteter i menigheten, noe som vil være stadig mer aktuelt også i Norge.

FOTO: Rachel E. Olsen

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her