UNG-arbeid i vekst

Misjonsforbundet UNGs arbeid blant unge voksne og studenter, Touchpoint, vokser stadig. Så og si hver uke møter mennesker Jesus for første gang, gjennom arbeidet. I helgen var Touchpoint-medarbeidere fra alle de fire avdelingene samlet for å dele erfaringer, inspirasjon og fellesskap.

Touchpoint har i dag arbeid på fire steder, Lyngdal, Kristiansand, Oslo og Jæren.

- Det er viktig at vi har lik forståelse for det vi driver med, samtidig som det er flott å kunne hente tips fra hverandre, sier Roy Elling Foss, som er ansatt i UNG for å lede og utvikle konseptet videre. Han så et behov for å samle de ulike avdelingene for å snakke om visjon og kultur, bygge vennskap og få felles inspirasjon og fokus. I helgen ble derfor Touchpoint-Dagen arrangert i Ansgarskolens lokaler i Kristiansand.

Roy Elling Foss (til venstre) sammen med medarbeidere fra de ulike avdelingene, Thomas Aas Pedersen (Jæren), André Martinsen (Lyngdal) og Ellen Holt Skjerve (Oslo).

Fokus på ”kirkefremmede”
- De ulike avdelingene har brukt sin kreativitet på ulike måter og dermed har alle noe å dele med de andre, forteller Foss. Han forklarer at Touchpoints hovedfokus er å nå mennesker som ikke går i kirke til vanlig. Det at disse også skal disippelgjøres, var et av hovedtemaene denne helgen. På grunn av målgruppens aldersgruppe er det også stadig "gjennomtrekk" av medarbeidere, og det er derfor viktig å stadig løfte frem Touchpoints visjon.

- Hvert år mister vi inntil 25 % av lederne våre, fordi folk flytter på seg eller kommer i en ny livsfase. Derfor vil det alltid være en jobb å bygge visjon og kultur inn i de som overtar for å kunne styre kursen videre. Samtidig skal nye folk få komme med sin kreativitet.

Hvordan vil du beskrive menneskene dere har med i de lokale lagene?

- Vi har med noen av de beste lederne og medarbeiderne i Norge, svarer Foss frimodig. Han forteller at lederne har stor offervilje når det gjelder bruk av tid og penger, og at nivået av ledertrening og utfordringer er høyt. Han mener dette også kommer de etablerte menighetene til gode, hvor de fleste ender når livsfasene endrer seg. Flere av disse vil være sentrale i ulike menigheter og kirkesamfunn i årene som kommer, mener han.

Læringsarena

- Vi tror også at vi er med og trener kommende menighetsplantere gjennom dette arbeidet. Det er vel det nærmeste man kommer en menighetsplanting, uten at det virkelig er det. Det er rimelig tøft å starte opp, med mange mennesker som ikke kjenner hverandre. På kort tid skal arbeidet fungere. De møter mange utfordringer her, som de vil kunne kjenne igjen om de senere starter nye menigheter.

Det er nå to og et halvt år siden Touchpoint startet. Det har vært en eventyrlig reise, med mye hardt arbeid i følge Touchpoint-lederen.

- At vi nå har fire ”campuser”, med folk som tar imot Jesus nesten ukentlig på minst en av campusene, er over all forventning. Hvor mange som tar på seg oppgaver og utfører dem på en glimrende måte, er også gledelig. Vi trenger alltid flere ledere, samtidig som vi ser at antallet vokser.

- Vår drøm er å ha Touchpoint i 10 byer i Norge. Det krever mye arbeid, men midt opp i det hele, er det så verdt det! Når vi ser på antallet folk som tar imot Jesus, som opplever livsforvandling og som vokser i oppgaver og utfordringer, så vet vi at vi er med på noe som er større enn oss selv.

FOTO: ARNFINN NYLAND

 

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her