Ferskt planteprosjekt i Sandefjord

Menighetsplanting er en av hovedsatsingene i Vekst 2020, og et område hvor Misjonsforbundet virkelig har fått "spent ut teltdukene" de siste fem årene. Siste skudd på stammen er "Prosjekt Sandefjord".

Prosjektledere for plantingen er Rebekka og Sæbjørn Dvergastein Dahle.

- Vi opplevde i 2010 å få et tydelig kall til menighetsplanting. På dette tidspunktet bodde vi i Oslo. Derfra tok det fire år med forberedelser, før vi til slutt landet i Sandefjord i Vestfold. En by som ikke har noen Misjonsforbundsmenighet fra før, i et fylke hvor det er ganske vanskelige forhold for kristen tro, forteller Rebekka.

Nødvendig støtte
- Det å plante menighet er både spennende og utfordrende. Støtten fra Misjonsforbundet har vært uvurderlig i prosessen fra kall til godkjent planteprosjekt, forteller Rebekka.

- Torben Joswig (nasjonal leder) har fulgt vår prosess i over fire år, og har hatt en avgjørende betydning for at vi er der vi er i dag. Vi er så stolte av å tilhøre et trossamfunn som både i ord og handling satser offensivt på planting av nye menigheter, sier hun videre.

 

 

Startteamet i Sandefjord samlet i et av hjemmene.

Mot målet
Misjonsforbundet har per oktober 2015 syv nasjonale planteprosjekter. I tillegg jobbes det aktivt med å utvikle enda flere nye plantinger. Disse er i en tidlig fase og regnes ikke enda som nasjonale menighetsplantingsprosjekt. 

Til sammen er det nå 14 plantesatsinger, så vi er på god vei mot Vekst 2020 - målet på 20 plantinger. Likevel er det fortsatt usikkerhet rundt de nye, spirende startteamene, så tett oppfølging og nok ressurser er viktig i denne fasen.

Nøye arbeid
Veien mot godkjent planteprosjekt og menighetsetablering er en møysommelig prosess.

- De må blant annet gjennom nasjonalt råd og hovedstyret, før vi inngår en prosjektavtale, forteller Torben om den offisielle delen av etableringen.

- Det uformelle, er en akse med relasjon og arbeid, hvor vi har en vandring sammen med planterne og blir godt kjent. Rebekka og Sæbjørn er ikke nye for oss, med bakgrunn fra Ansgarsskolen, og Rebekka har tidligere jobbet i UNG, forteller Torben.

............................................................................................................

BLI EN VEKSTLØFTER! Vær med å løfte Vekst2020:

..............................................................................................................

 

Priviligerte
Ekteparet Dvergastein Dahle har erfaring med menighetsplanting, fra United Oslo. De har også med seg et annet ektepar, Stine og Hans Kristian Moholdt, som har vært med å plante Groruddalskirken OKS i Oslo. Dvergastein Dahle føler seg priviligerte som får være med i Misjonsforbundets plantelag.

- Dette er vårt hjem, teologisk og relasjonelt - på alle måter. Vi er priviligerte som får være med i en sammenheng som både kan og vil dette.

Ingressfoto: Bakerst fra venstre: Zack Dove, Jennifer Dove, Jan Thore Rahm Guren, Lukas Dvergastein Dahle på skuldrene til Rebekka Dvergastein Dahle, Hans Kristian Moholdt. Foran fra venstre: William Dove, Daniel Dove, Maria Rahm Guren, Stine Moholdt som holder Olive Moholdt, Sæbjørn Dvergastein Dahle.

Les mer om Misjonsforbundets satsing på menighetsplanting, og "Prosjekt Sandefjord", i neste utgave av Misjonsbladet som kommer i postkassene i uke 48.

 

Siste 5 artikler:

Nye hjemmesider starter

Les hele

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her