Menighetsskole i Hordaland

Misjonsmenighetene i Hordaland ønsker ny giv, og nylig var representanter fra åtte menigheter med på Menighetsskolens modul i Vekst 2020 satsningen.

- Vi opplevde inspirerende, aktuell og givende undervisning om menighetens liv og menighetsutvikling. Sammen med lovsang, bønn, samtaler og gruppearbeid bidro alt til å styrke fellesskapet innad i menighetene og mellom menighetene i distriktet, forteller Jorunn Hummelsund som deltok. Hun er fra Bergen misjonsmenighet.
Fokus på menighetsutvikling er nødvendig, og dette må følges opp samtidig med nyplantinger og andre tiltak for å utbre Guds rike, mener hun som synes Vekst 2020 skaper gode prosesser. Over 70 personer fra åtte forskjellige misjonsforbundsmenigheter i Hordalandsregionen var tilstede på Skjergardsheimen gjennom helgen 28.-30. mars.

Hvordan fornye oss?
Fornyelse var et nøkkelord som preget helgen for deltakerne på Menighetsskolen som er en del av Vekst 2020 satsningen.
Undervisningen tok opp fornyelse av relasjonen til Gud, til hverandre og til de menneskene vi ønsker å nå. I dette perspektivet utfordres menighetene til revitalisering. I samlingene fikk deltakerne innsikt i hvordan en menighet kan utvikle seg fra å være døende eller stagnerte til å bli stadig mer sunne og misjonale menigheter som lever i vekst og fornyelse.
En forutsetning for fornyelse og forandring er å legge bak det som har vært. Det handler da om et valg der man tar et oppgjør med fortiden for å bli en del av det nye som spirer frem.

Med på noe stort
Menighetene som var samlet, var svært takknemlig for at generalsekretær Øyvind Haraldseid, misjonssekretær Eilif Tveit, og menighetsrådgiverne Geir Johannessen og Roy Elling Foss var sammen med hordalendingene denne helgen.
At de heier på oss og oppmuntrer oss viser at vi er med på noe stort. Misjonsforbundets satsning på Vekst 2020-visjonen, gir oss optimisme og glød, uttrykte deltakerne. Nå ser de fram til Modul 2 av Menighetsskolen, som skal være i november.
 

Siste 5 artikler:

Sunt lederskap?

Les hele

Vi ønsker God Jul!

Les hele

"Vi jobber med liv!"

Les hele

Fredsprisen er for hele folket i Colombia

Les hele

Den lange veien til fred

Les hele

Nyhetsarkiv
Lederkonferansen og Drive 2017
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
Kontakt oss tlf epost
Vekst 2020 - Løft blikket
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her