Hvordan går det med veksten?

Etter opptelling i Misjonsforbundets menigheter, foreligger nå tallene for 2013 som forteller om menighets- og medlemsutviklingen. Vekst 2020 har som mål å se en positiv utvikling på flere områder, men hvordan ligger vi an?

Illustrasjonen over viser utviklingen fra år 2010 til 2013 på antall frivillige medarbeidere i menighetene i Misjonsforbundet (KA/TF)

Misjonsforbundet er nå snart en tredjedel på vei for perioden fra oppstarten i 2010 til året 2020. Hvordan ligger vi an så langt?

Vekst 2020-satsingen har som mål å fordoble antall menighetsaktive gjennom menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling og arbeid for barn og unge. Det som måles er antall gudstjenestebesøkende, deltakere i smågrupper, frivillige medarbeidere og antall barn og unge. Det er også en uttalt målsetning i Vekst 2020 å plante 20 nye menigheter i tiårsperioden.

Det er vekst i oppslutningen
Etter tellingen i november 2013, viser tallene at gudstjenestebesøket i Misjonsforbundets menigheter har økt med over 720 flere enn i 2010. Det er nå mer enn 5 500 personer som hver søndag går til gudstjenester i misjonskirkene i Norge. (Klikk på illustrasjonen under for større bilde)

 Antall personer i smågrupper har også økt så langt med mer enn 600 flere enn i året 2010. Totalt er det nå mer enn 3 000 personer i smågrupper. Menighetenes frivillige medarbeidere har nå nådd over 3800 personer. Dette er en økning med mer enn 950 frivillige sammenlignet med 2010.
Det fjerde området for vekst er oppslutning av barn og unge. Økningen er på mer enn 1360 flere barn og ungdom som nå er med i et av tilbudene som gis lokalt. Litt over 6 700 barn og unge deltar ved siste årsskifte i Misjonsforbundets tilbud.
Det er blitt 302 flere medlemmer i Misjonsforbundet i løpet av perioden fra år 2010 til årsskiftet 2013. Det mangler bare 12 medlemmer på å nå 9 000 medlemmer.

En sterk bekreftelse
- Det er moro å se bevegelse og at tallene vokser år for år. Tall er et uttrykk for fokus og at vi som fellesskap stadig har en større kontakt- og påvirkningsflate, synes generalsekretær Øyvind Haraldseid (bildet) som kommenterer nettopp dette i sin siste blogg.

 Han opplever at økningen bekrefter at Vekst 2020 var mer enn en fiks idé.
- Det skjer faktisk det vi var sammen om å vedta et hellig øyeblikk under generalforsamlingen i Oslo 2010, sier Haraldseid og ser framover. (Les hele bloggen hans HER.)

Vekst i antall nye menigheter
Misjonsforbundet består pr. 31.12.2013 av 93 menigheter, mens det året før var 95 menigheter. Antall menigheter har vært høyere tidligere. Grunnen til nedgang i totaltallene skyldes at enkelte menigheter med svært lite medlemsantall legges ned, og ved enkelte tilfeller blir to menigheter slått sammen til en.
I Vekst 2020 satsningen handler det om å plante nye menigheter som en motvekt til det som legges ned. Det startes nye menigheter og det arbeides med replantinger.
For perioden fra 2010 til i dag ser vi at det er igangsatt sju nasjonale planteprosjekter som en del av Vekst 2020 satsingen. Hvert av disse prosjektene er godkjent av Hovedstyret i Misjonsforbundet som nasjonale planteprosjekter før de videreutvikles til en mer formell menighetsdannelse. I Nasjonal avdeling i Misjonsforbundet er det Torben M. Joswig og Jens Kåre Lindal som står i spissen for dette arbeidet. 
Så langt har to av planteprosjektene blitt stiftet som egne menigheter. Det er Justnes misjonskirke og Ytre Randesund misjonskirke. De ble begge stiftet første halvår i 2013.

- Det er god oppdrift!
I tillegg til de nasjonale planteprosjektene er det flere nye prosjekter som ennå er i en sårbar startfase der de ikke er godkjent som nasjonale prosjekter. Leder for Nasjonal avdeling, Torben M. Joswig (bildet under), antyder at dette dreier seg om åtte-ti prosjekter.

 - Det er en enormt positiv oppdrift for menighetsplanting nå. Vi jobber hardt for å veilede, sortere og følge opp disse personene og miljøene, sier Torben M. Joswig begeistret. Han er samtidig litt bekymret for at ikke flere etablerte menigheter ønsker å være med å gi økonomiske muskler til å få gjennomført satsingen som er en del av Vekst 2020 målene.
- Det virker som om at menigheter som selv ikke planter sine egne menigheter, i liten grad vil bidra til storfellesskapet med midler til plantingeprosjektene. Vi håper derfor flere kommer på banen og ser storheten i at Misjonsforbundet planter flere menigheter, utfordrer Joswig.

 

 Les mer om 
 Vekst 2020
 menighetsplanting
- klikk HER.


Støtt satsingen for å plante
flere menigheter - klikk HER

 

 

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her