En rotløs generasjon

Det er skrevet utallige bøker om den sekularisering som har skjedd i den vestlige verden de siste tiårene.

Det er vanlig å hevde at barn og unge i vesten i dag vokser opp i en etterkristen tid. Spørsmålet er: hva gjør det med verdiene?

Samfunnet vårt har i århundrer blitt preget av det man på godt og vondt forstod som kristne verdier. Spørsmålet er hva som skjer når røttene for verdiene i vårt samfunn blir kuttet av. Om du vil finne ut mer om dette kan du gjøre som meg og føre opp boken til inderen Vishal Mangalwadi ”The Book That Made Your World – How the Bible created the Soul of The Western World”, på listen over bøker å lese i fremtiden. Jeg har hørt flere snakke om hvordan denne inderen peker på det fundamentet Bibelen har vært for dannelsen av vårt samfunn. Det grunnleggende spørsmål som stiger ut fra dette er: Hva skjer med verdiene i samfunnet når røttene til Bibelen kuttes?

Spesielt interessant for oss i Misjonsforbundet er å se på hva dette gjør med de verdiene vi holder høyest: raus, rotfestet og relevant. Uten røttene festet i Bibelen og det liv den legger opp til, blir det ikke et rotfestet, men et rotløst liv, uansett hva annet røttene festes i. Kun livet i Jesus Kristus kan være en rotfestelse som holder når stormene kommer. Ikke minst stormen på den siste dag.

Rausheten følger ut av rotfestelsen. Uten en rotfestelse i Guds ubetingede kjærlighet er jeg redd dagens barn og unge er overlatt til en raus-løs kultur. Dagens prestasjonssamfunn, enten det får sitt uttrykk i utseende, jobb, karakterer, idrett, familieidyll, interiør eller annet, har sin rot i et rop om å bli sett. Det skaper en raus-løs kultur, der man leter etter et substitutt. Ut fra dette stiger også grunnlaget for verdien relevant. Relevant betyr at det angår hovedsaken. All sann relevans har dermed sitt utspring i hovedsaken: Jesus Kristus. En kultur som ikke har sine røtter i Bibelen vil mangle dette utspringet. De vil da søke også her etter substitutt i form av kulhet osv.

Utfordringen til oss er å forkynne evangeliet klart og tydelig, ta til oss av Bibelen og leve nær den levende Gud. Det vil gi en tiltrekkende raushet, rotfestelse og relevans.

Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder i UNG
 

Siste 5 blogger:

Er vi relevante?

Les hele

Reisebrev

Les hele

Lederleksjoner fra verdens beste leder

Les hele

Memento mori – husk: du skal en dag dø

Les hele

Hvem er din flokk?

Les hele

Blogg-arkiv

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her