Verdighet og rettigheter

Vi vil gi verdighet og sørge for økte rettigheter til urfolk i Kongo.

Jeg fikk et brev fra en urfolksgruppe i Kongo da jeg var der sist. I det heter det blant annet:  ”Vi er den befolkningsgruppen som har minst anseelse i den kongolesiske staten…. Bantubefolkningen voldtar kvinnene våre og begår ekteskapsbrudd; de truer med å skyte oss med gevær i skogen. De sier: ”Hvis du forteller i landsbyen hva jeg har gjort, kan du aldri gå i skogen mer, da vil jeg i tilfelle skyte deg ned”…. De gjør det uten strafferettslig forfølgelse fra myndighetenes side, bantuene dreper oss som dyr i skogen. De mishandler oss, de ser på oss som objekter, som ”ting”, selv om vi også går med hodet øverst og føttene nederst.  Om vi skal velge en hvilken som helst vare vi vil kjøpe på et marked, f eks fersk eller røkt fisk, kan vi ikke røre varene med hendene våre. Har vi rørt varen, tvinger bantuene oss til å kjøpe den, mens de derimot kan velge og vrake og røre ved alt (for å undersøke kvaliteten) på våre markeder uten problem.”

Misjonsforbundets misjonærer forsøkte å ta tak i problemet ganske tidlig. Men som vi ser av brevet ovenfor, er mye fremdeles ugjort. Kongokirken vil sammen med Misjonsforbundet søke om midler fra Norad om støtte til et prosjekt som gjelder urfolks rettigheter og kultur i Kongo. Rapporten fra forprosjektet ligger nå klar, den viser at situasjonen fremdeles er vanskelig. Forprosjektet ble gjennomført i tre ulike områder av landet. For å vinne erfaring, vil vi starte med et pilotprosjekt, og da har kirken valgt områdene rundt Ngo og Gamboma i Nord-Kongo som pilotprosjektområde.

Prosjektet vil hele tiden skje i samarbeid med urfolksgruppen, de har allerede blitt hørt under forprosjektet, og skal være med i både styring og gjennomføring av prosjektet. Noen ganger synes vi det kan være vanskelig når vi tror vi har alle løsningene selv. Men da legger vi oss på minnet det Gandhi en gang sa: ”Det du gjør for meg, uten meg, er mot meg”.  Skal vi lykkes, må de være med og styre prosjektet selv. Vi tror ikke at vi løser urfolks problem på denne måten. Men vi ønsker å bidra til at de får kjennskap til sine rettigheter, at deres kulturelle skatt – ikke minst kunnskap om plantemedisiner – blir tatt vare på, at de får tilgang til helse, utdanning, at de får arbeid på lik linje med andre. Prosjektet vil i like stor grad rette seg mot bantubefolkningen for å forsøke å bearbeide deres holdninger til urfolkene. Det er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes på lang sikt.

Les mer om prosjektet urfolks rettigheter her.

Bildet øverst: fra urfolket i Kongo. Foto: Misjonsforbundet
Bildet nederst: spesialrådgiver for bistand og misjon, Viggo Koch. Foto: Trond Filberg

Siste 5 artikler:

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Fredskonferansen 2017 i Colombia

Les hele

Nyhetsarkiv
Temaretreat Lia gård 2017
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her