Lederleksjoner fra verdens beste leder

Vi trekker ofte fram Jesus som Guds sønn og som frelser. Det gjør vi rett i. Men vi har mye å lære av hvordan han leder mennesker.

Hva var det som gjorde at en tømrer fra en fattig landsby i Midtøsten for 2000 år siden, stadig øker sin innflytelse i verden? Beatles hevdet i sin tid at de var blitt større enn Jesus. Vi får se om noen århundrer..

Det er mange ting vi kunne trukket fram ved Jesu lederskap. Lederguruer verden over trekker stadig fram ulike sider ved Jesus. Jeg skal trekke fram noen få.

Det første er hvordan Jesus fokuserer sin tid og sine ressurser. Der er det tydelig at Jesus bruker mye tid i meditasjon sammen med sin far. Moderne lederguruer har trykket noe lignende til sitt bryst: mindfullness. Ved meditasjon skal man her nå fram til en tilstand av fred og tilstedeværelse i eget liv. Jesus hadde en sterk ”mindfullness” lenge før det ble et moteuttrykk i dagens samfunn. Å følge Jesus sin form for meditasjon fører til mer enn en tilstand av fred og tilstedeværelse. Hjertet myknes av å være i Guds nærhet og begynner å slå i takt med Guds hjerte.  

Ut fra Jesus sin relasjon til sin far får han en tydelig flokk å lede: de tolv disiplene. Jesus kunne brukt hele sin tid på massene av folk og på å møte behovene. Jesus gjør tydelige valg her: stadig trekker han seg unna massene for å være med disiplene. Stadig trekker han seg unna de tolv for å være med de tre. Og stadig trekker han seg igjen unna alle for å være med sin far.

Det ville trolig gitt mest resultat mens Jesus levde å kun bruke tid med massene og dekke de skrikende behovene. Istedenfor trekker Jesus seg unna og bygger for tida etter han selv er død. Også vi må bygge med en mye lenger horisont enn vårt eget bidrag. Gang på gang har det skjedd at etter en sterk ungdomsleder eller pastor forsvinner, klapper ting sammen. Jesus har vist oss en annen vei.

Når man skal bygge et livskraftig menighetsarbeid gjelder formelen for energi: masse ganger fart opphøyd i andre. Massen er antall folk og farten er den bevegelse som finnes i disse folkene. Et ungdomsarbeid med tre jenter som blir personlig fulgt opp av en leder kan være mye mer livskraftig enn et ungdomsarbeid på 200 personer uten en personlig disippelrelasjon.

Hvem er din flokk? Om det ikke er klart for deg: Be Gud vise deg hvem det er. Tør du å nedprioritere massene og de skrikende behovene for å konsentrere deg om de få?

Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder i UNG

Siste 5 blogger:

Er vi relevante?

Les hele

En rotløs generasjon

Les hele

Reisebrev

Les hele

Memento mori – husk: du skal en dag dø

Les hele

Hvem er din flokk?

Les hele

Blogg-arkiv

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her