- Vi trenger flere menigheter

Medlemstallet i Misjonsforbundet øker, selv om antall registrerte menigheter siden starten av Vekst 2020 har sunket.

I år har Justnes og Ytre Randesund blitt etablert som nye, registrerte menigheter i Misjonsforbundet. Om lag fem-seks nye menighetsplantinger er dessuten i startfasen og vil snart kunne registreres som menigheter. Det store bildet er derfor ikke så nedslående som statistikken viser ved at åtte menigheter er lagt ned siden 2010.

I 2011 ble tre menigheter nedlagt, mens i 2012 ble to andre menigheter nedlagt og to sammenslått. I 2013 er det så langt lagt ned to menigheter. Situasjonen for disse menighetene var at de hadde ikke hatt aktivitet på en god stund og at det var svært få medlemmer. Medlemmene ble gjerne overflyttet til nabomenigheter.

- At tallet på menigheter synker i stedet for øker, er en skikkelig tankevekker. Vi har fire typer menigheter i Misjonsforbundet : Sunne og misjonale, stabile, stagnerte og døende. At antall menigheter er blitt færre, viser at det er flere menigheter som dør enn det er nye som plantes, sier menighetsrådgiver Geir Johannessen (bildet).

Vinne nytt terreng

Han mener at vi trenger et taktskifte i menighetsplantingen.

- Vi skal jo ikke bare opprettholde status quo, men vinne nytt terreng! Samtidig er det slik at noen av de menighetene som dør, gir arven videre, og at vi litt lenger framme vil se replantinger av noen av disse.

Det er også gledelige tall for Misjonsforbundet i et Vekst 2020-perspektiv. Medlemstallet har økt siden 2010, da var 8 686 medlemmer av Misjonsforbundet. I 2011 var tallet 8 734, mens tallet for 2012 har steget til 8 855.

- At medlemstallet i Misjonsforbundet øker, mens tallet på menigheter går ned, illustrerer at de menighetene som legges ned, har vært små, og at tapet av disse derfor ikke merkes så godt på den totale medlemsstatistikken. Mange av våre større menigheter har vind i seilene, og det tas altså i sum opp flere medlemmer enn de vi mister gjennom menigheter som dør, forteller Johannessen.

Menighetsplanting på agendaen

- Hva skal til for å få flere menigheter i gang med å plante?

- Dette må komme på agendaen til samtlige av våre 94 menigheter : "Hvilke mennesker kan vi sende ut til å plante en ny menighet?".

Tiden vil nok aldri oppleves som "helt riktig", og smerten ved å sende fra seg mennesker vil være følbar, men vakuumet som oppstår i en modermenighet vil fort fylles av nye som kommer til. De nye menighetene som nå stiftes, definerer seg fra dag en som "menigheter som vil plante menigheter". Slik må også de mer etablerte av våre menigheter nå se på seg selv.

Han mener at vi som misjonsforbundere helhjertet bør støtte, og aktivt arbeide for, at nye menigheter plantes.

- Det finnes ikke en bedre måte å vinne nye mennesker på. Det er mindre enn fem prosent aktive kristne i Norge. Skal vi bøte på dette, må vi plante nye menigheter, sier menighetsrådgiver Geir Johannessen.

Les mer og gi en gave til Misjonsforbundets menighetsplanting generelt eller noen av meinghetsplantingsprosjektene spesielt i prosjektkatalogen HER.

Siste 5 artikler:

Nye hjemmesider starter

Les hele

Ønsker velkommen til sommerfestivalen

Les hele

Lager ny lov for trossamfunnene

Les hele

Strever med godkjenning

Les hele

Forkynnere og pastorer drar snart til skogs

Les hele

Nyhetsarkiv
Liv & Vekst 2017 sommerfestival
Temaretreat Lia gård 2017
LEDIGE STILLINGER
Vekst 2020 - Løft blikket
Kontakt oss tlf epost
PROSJEKTKATALOGEN TOTAL
BEi31 be
Ansgarbanner

Misjonsforbundet (DNM): post@misjonsforbundet.no  Org.nr. 960 474 708 - Kontonr.: 3000 15 10300
Misjonsforbundet UNG:   UNG@misjonsforbundet.no  Org.nr. 970 545 204 - Kontonr.: 3000 15 09000
Flere kontaktopplysninger - klikk HER.
Innlogging for internt intranett - klikk her